Mål og skap engasjement på arbeidsplassen

Vil du øke engasjementet hos medarbeiderne dine og se bedre resultater på alle nøkkelområder?

Med &frankly kan du kontinuerlig ta pulsen på organisasjonen og lede medarbeiderne i riktig retning. Et stort medarbeiderengasjement betyr høyere produktivitet, kundetilfredshet og lavere sykefravær. Engasjement gjør dermed ikke bare arbeidsdagen triveligere og mer energifylt – det er også bra for bunnlinjen. Vi er til for HR, sjefer og ansatte som vil jobbe på en engasjerende og trivelig arbeidsplass.

Med &frankly kan du:

  • få vite hva som øker og hva som senker engasjementet i organisasjonen
  • kontinuerlig ta pulsen på virksomheten for å måle de viktigste nøkkelområdene
  • lede atferden i ønsket retning for å påvirke bedriftskulturen positivt
  • få innsikt i sanntid for å kunne handle raskt 
Vi ønsket å komme bort fra bare å måle og i stedet begynne å føre en dialog. For oss ble det naturlig å samarbeide med &frankly og sette engasjement og trivsel på dagsordenen.

Rebecca Lucander SAS

Sas