Så nyttjar du eNPS som ett strategiskt nyckeltal

Idag slåss varje arbetsgivare om talangerna och pressen är stor för att skapa en arbetsplats som möter kraven från en kräsen arbetsstyrka. eNPS, Employee Net Promoter Score, är ett nyckeltal som är brett använt för att mäta hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats. Detta görs genom att de svarar på en enkel fråga löpande "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?" Utifrån svaren kan ni sedan identifiera andelen kritiker, passiva och ambassadörer i organisationen. 

I detta webinar går vi bland annat igenom:

  • Vad är eNPS
  • Hur kan du arbeta för att öka eNPS
  • Checklista för att öka antalet ambassadörer