Moderna metoder för att skapa en arbetsplats som präglas av engagemang

Idag måste man arbeta snabbfotat och agilt för att hela tiden kunna agera på signaler från organisationen för att anpassa sig. Rebecca Lucander på SAS berättar öppenhjärtligt om hur SAS lagt om till mer snabbfotade metoder och har ambitionen att även ge mer utrymme och ägarskap till varje team och individ för att skapa de resultat företaget siktar mot. 

I detta webinar går vi bland annat igenom:

  • Engagemang - varför och hur ska man arbeta med detta
  • Snabbfotade metoder för att öka engagemang
  • Så arbetar SAS för att ligga närmare medarbetarna